Vzdálený přístup k EIZ

Vaše IP adresa je: 54.92.211.239

Hostname: ec2-54-92-211-239.compute-1.amazonaws.com


Pokoušíte se přistupovat ke vzdáleným elektronickým zdrojům, které vyžadují přístup z adresního rozsahu Západočeské univerzity, z počítače, který není v tomto adresním rozsahu.

Pro tento případ je nutné využít službu Cisco AnyConnect VPN klient, která vám umožní přistupovat z vašeho počítače s IP adresou v adresním rozsahu univerzity. Pokud již máte Cisco AnyConnect VPN klient na svém počítači instalován, pak jej pusťte z nabídky programů, ověřte se svým Orion účtem a po získání univerzitní IP adresy znovu přistupte na tuto stránku.

Pokud ještě nemáte Cisco AnyConnect VPN klient instalován, pak jej musíte na vašem počítači zprovoznit. Nejprve je nutné nainstalovat certifikát certifikační autority ZČU - je to snadné a lze postupovat podle následujícího obrázkového návodu. Je dokonce možné, že již certifikát certifikační autority ZČU máte instalovaný - např. z důvodu používání wi-fi připojení přes eduroam. Následně je nutné stáhnout a nainstalovat Cisco AnyConnect VPN klient na váš počítač - opět je možné postupovat podle obrázkového návodu, který pro svou platformu naleznete na tomto odkazu. Pokud máte instalovaný firewall, pak je nutné povolit všechny případné změny, které jsou spojené s instalací Cisco AnyConnect VPN klienta.

Po úspěšném zprovoznění Cisco AnyConnect VPN klienta a získání IP adresy z univerzitního adresního rozsahu se vraťte zpět na tuto stránku, kde po znovunačtení stránky získáte seznam odkazů na požadované elektronické informační zdroje.